Navigation


Občianske združenie Melčice-Net je v likvidácii

2021-11-20, Novinky, Prečítané: 450,

OZ Melčice-Net je v likvidácii!

 

Po takmer 16 rokoch končí občianske združenie Melčice-Net svoju činnosť. Na poslednom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 7.8.2021, sa aktívni členovia dohodli na dobrovoľnom zániku občianskeho združenia. Väčšina členov sa totiž rozhodla pre individuálne pripojenie na internet cez optický kábel, ktorý sa v súčasnosti v obci zaviedol a pripojenie prostredníctvom neho poskytuje oveľa rýchlejšie pripojenie.

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky sme doručili oznámenie o zrušení občianskeho združenia Melčice-Net a vstupe do likvidácie na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Ministerstvo vyznačilo vstup občianskeho združenia do likvidácie a za likvidátora bol ohlásený predseda združenia Ing. Peter Novák.

 

Oznamujeme Vám tiež výzvu, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v zákonnej lehote.

 

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Ďakujem.
Peter Novák


O združení

Neziskové občianske združenie
Počet členov: 70
Počet AP: 20
Facebook stránka


Network Freeware


Odkazy


Informácie


Google Pagerank
Seznam srank
alexarank
Blekko backlinks