Navigation


Do 31.1. prosime aby sa prihlasili zaujemcovia o CNS Net.

2013-01-09, Články, Prečítané: 2407,

Vážení členovia,
 


ako bolo prezentované na valnom zhromaždení, vzhľadom na veľkosť siete (stav 112 členov), postupné morálne opotrebovávanie našej siete, preťaženosť jednotlivých uzlov a s tým súvisiacu nízku rýchlosť internetového pripojenia, predlžujúci sa čas opráv pri poruchách a vzrastajúcu nespokojnosť niektorých členov s rýchlosťou a spoľahlivosťou pripojenia sme pre Vás pripravili možnosť prejsť pod iného poskytovateľa internetu – firmu CNS-Net.
Ponuka firmy CNS-Net bola prezentovaná na Valnom zhromaždení 5.1. 2013. Viac o firme sa dočítate na http://cns-net.sk/

Ako členovia OZ Melčice-NET máte možnosť stať sa zákazník firmy CNS-Net za týchto zvýhodnených podmienok:

- skúšobná prevádzka 1 týždeň zdarma- zmluvu podpisujete až po skúšobnej prevádzke
- neplatíte žiadny zriaďovací poplatok
- garantovaná rýchlosť download/uploadpodľa vybraného programu
- 20% zľava zo štandardných cien internetových programov firmy CNS-Net pri viazanosti 36 mesiacov (http://cns-net.sk/internet/rodinny-internet)
- servis pri poruche do 48 hodín (porucha na zariadení dodanom firmou CNS-Net – oprava zdarma, porucha spôsobená užívateľom – oprava sa platí)
- minimálny počet členov prestupujúcich k firme CNS-Net musí byť 30, inak platia štandardné ceny z ponuky
- OZ Melčice-NET Vám vráti členské za rok 2013 ak ste ho už zaplatili

Záujemcovia o prechod k firme CNS-Net sa môžu hlásiť u Petra Nováka – tel. č. 0908030063 alebo u Petra Dubca 0918/787605 do 31. januára 2013, potom bude zoznam odovzdaný firme CNS-Net, ktorá bude kontaktovať jednotlivých záujemcov.

S pozdravom,

 


Peter Novák a Predsednictvo OZ Melčice-NET
 


O združení

Neziskové občianske združenie
Počet členov: 70
Počet AP: 20
Facebook stránka


Network Freeware


Odkazy


Informácie


Google Pagerank
Seznam srank
alexarank
Blekko backlinks